ΥΓΕΙΑ

Ξεκινά ο εμβολιασμός για γρίπη. Ειδικά μέτρα για γιατρούς & νοσηλευτές

Ξεκινά επίσημα και ο αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη στη χώρα, μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης του Μάκη Βορίδη.

Στη συγκεκριμένη απόφαση ορίζεται ότι ο ΕΟΠΥΥ θα αναλάβει τον αντιγριπικό εμβολιασμό των ανασφάλιστων ενώ υπάρχει ειδική σύσταση στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους λοιπούς εργαζόμενους της υγείας προκειμένου να εμβολιαστούν με το αντιγριπικό εμβόλιο, για προστασία δική τους και των ασθενών που παρακολουθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Υγείας λαμβάνει ειδικά μέτρα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι της υγείας, ενώ σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν θα πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Η διαχρονική παρακολούθηση του νοσήµατος στην Ελλάδα δείχνει ότι η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως αρχίζει να αυξάνει κατά τον Ιανουάριο, ενώ κορυφώνεται κατά τους µήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο. Κατά την περσινή περίοδο γρίπης το επιδηµικό κύµα ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, τα Χριστούγεννα του 2013, και κορυφώθηκε την εβδοµάδα 24 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2014.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εµβολιασµός µε το αντιγριπικό εµβόλιο, το οποίο όταν εφαρµοσθεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε ποσοστό 80% περί̟που και προφυλάσσει από τη µετάδοση του ιού της γρίπης και συµβάλλει στη µείωση απουσιασµού των εργαζοµένων και απώλεια εργατοωρών.

Όπως κάθε χρόνο, επειδή ο ιός της γρίπης µεταλλάσσεται σε διαφορετικούς υπο-ορότυπους, έτσι και για την περίοδο 2014 – 2015 η σύνθεση του αντιγρι̟πικού εµβολίου περιέχει τα εγκεκριµένα στελέχη του ιού, σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (European Medicines Agency), ο οποίος λαµβάνει υ̟πόψη τις Συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Στα παιδιά χορηγείται μέχρι την ηλικία των 3 ετών η μισή δόση εμβολίου ενηλίκων. Μετά την ηλικία αυτή συνιστάται η χορήγηση αντιγριπικών εμβολίων ενηλίκου.

Το αντιγριπικό εμβόλιο πρέ̟πει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την ε̟πίτευξη ανοσολογικής απάντησης.
Ο αντιγριπικός εμβολιασμός απευθύνεται σε όλα τα άτομα από την ηλικία > 6 μηνών εφόσον το ε̟πιθυμούν.

ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Eίναι ιδιαιτέρως σημαντικό ο αντιγριπικός εμβολιασμός να εφαρμόζεται σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου.

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι οι εξής:

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

2. Παιδιά και ενήλικες που αρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
• Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες

• Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές.

Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).

• Μεταμόσχευση οργάνων

• Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες).

• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα.

• Χρόνια νεφροπάθεια.

4. Νευρομυϊκά νοσήματα

5. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης.

6. Λεχωίδες

7. Θηλάζουσες

8. Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος(BMI) >40 kg/m2

9. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη.

10. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

11. Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσω̟ικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων-λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.).

12. Εργαζόμενοι σε χώρους ̟παροχής υ̟ηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσω̟ικό και λοιποί εργαζόμενοι).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Ν. 4270/28-6-2014 (αρ. 182,) στους δικαιούχους συνταγογράφησης εμβολίων συμ̟περιλαμβάνονται και οι ασφαλισμένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και δεν δικαιούνται υπηρεσιών φαρμακευτικής περίθαλψης από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν οι διαδικασίες χορήγησης των εμβολίων για τις κατηγορίες δικαιούχων βιβλιαρίων ανασφαλίστων.

Ο ΕΟΠΥΥ να διευκολύνει τη συνταγογράφηση του εμβολίου στις προαναφερόμενες ομάδες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων και των Ανασφάλιστων.

1. Ο ΕΟΦ να μεριμνήσει για την επάρκεια του εμβολίου στην ελληνική αγορά καθ’ όλη την περίοδο μετάδοσης του ιού της γρίπης.

2. Τα Νοσοκομεία, οφείλουν να διασφαλίσουν έγκαιρα τις απαραίτητες ποσότητες αντιγριπικών εμβολίων, εφοδιάζοντας ταυτόχρονα τα Κέντρα Υγείας (ΠΕΔΥ).

Επισημαίνεται ωστόσο ότι από 1/1/2015 οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των προαναφερόμενων Μονάδων Υγείας θα βαρύνουν τις Διοικήσεις των Υ.Πε.

Οι Διοικητές των ΥΠΕ, οι Γενικοί Διευθυντές Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, οι Διευθυντές Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι Δήμαρχοι των
Καλλικρατικών Δήμων της χώρας να συμμετέχουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους στις εμβολιαστικές δράσεις με τη διάθεση προσωπικού, καθώς και για τη συνεργασία τους με το ΚΕΕΛΠΝΟ για την οργάνωση α̟πό
κοινού δράσεων ενημέρωσης του κοινού και ειδικών πληθυσμών (π.χ. σχολεία κ.λπ.) τόσο για τη γρίπη όσο και για τη χρησιμότητα του αντιγριπικού εμβολιασμού μέσω της διανομής έντυπου υλικού, ομιλιών, κοινωνικών
μηνυμάτων στα Μ.Μ.Ε. κ.λπ.

4. Η έγκαιρη α̟ποστολή κλινικών δειγμάτων (ρινικού ή/και φαρυγγικού επιχρίσματος ή φαρυγγικού εκπλύματος) από τα ύποπτα κρούσματα γρίπης (σε ε̟παρκή αριθμό και κατάλληλη συντήρηση) στα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης.

5. Η δήλωση κάθε εργαστηριακά επιβεβαιωμένου κρούσματος γρίπης γίνεται στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

6. Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (ιδιωτικοί και δημόσιοι), να προβούν στον έγκαιρο εμβολιασμό των νοσηλευόμενων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (ενηλίκων και παιδιών) και όλων των εργαζομένων στους φορείς αυτούς καθώς και του προσωπικού που ανήκει σε εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες στο φορέα υγείας.

ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ
Οι εργαζόμενοι στην υγεία βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να προσβληθούν από λοιμώξεις κατά την εργασία και την περαιτέρω μετάδοση τους στους συναδέλφους και τους ασθενείς. Η ανοσοποίηση έναντι της γρίπης του προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας προστατεύει όχι μόνο τους εμβολιασμένους αλλά λειτουργεί και ως φραγμός κατά της μετάδοσης της γρίπης και μάλιστα σε άτομα με αντένδειξη εμβολιασμού (π.χ. βρέφη κάτω των 6 μηνών, αλλεργικά άτομα κ.α.) ή με χαμηλή ανοσολογική απόκριση και συμβάλλει στην απρόσκοπτη διατήρηση της
παροχής υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της εποχικής γρίπης. Ιδιαίτερα το προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας συμπεριλαμβανομένων και των Μονάδων νεογνών, των Μονάδων Αυξημένης
Φροντίδας, των Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων και των ειδικών μονάδων ανοσοκατεσταλμένων οφείλει να είναι στο σύνολό του εμβολιασμένο.

Δεδομένων των περσινών χαμηλών ποσοστών εμβολιασθέντος ιατρονοσηλευτικού προσω̟κού, επιβάλλεται η εφαρμογή στρατηγικών που έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τα ποσοστά εμβολιασμού των εργαζομένων στην υγεία, όπως είναι οι εκστρατείες που τονίζουν τα οφέλη του αντιγριπικού εμβολιασμού για το προσωπικό και τους ασθενείς, ο εμβολιασμός των προϊστάμενων του ιατρονοσηλευτικού προσω̟ικού ή διαμορφωτών της κοινής γνώμης, όπως της Διοίκησης του νοσοκομείου, η άρση των διοικητικών εμποδίων (π.χ., κόστος), η παροχή του εμβολίου σε σημεία εύκολα προσβάσιμα ή η χορήγηση του εμβολίου στο χώρο εργασίας του κάθε ενδιαφερόμενου, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων
σχετικά με τα ποσοστά εμβολιασμού. Αρμόδιοι για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) και ο Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ) με τελική ευθύνη του Διοικητή του νοσοκομείου σύμφωνα με την σχετική 10 Υπουργική Απόφαση.
Σύμφωνα με μελέτη του ΚΕΕΛΠΝΟ (πριν την πανδημία της γρίπης 2009-2010), δύο παράγοντες ευνοούν την επίτευξη των υψηλών στόχων:

–Ο εμβολιασμός από κινητό συνεργείο εμβολιασμού μέσα στο νοσοκομείο (το οποίο πρέπει να περνά από όλα τα τμήματα και τις κλινικές 2 φορές την εβδομάδα για 3-4 εβδομάδες μέσα στο Νοέμβριο).
— Η διοργάνωση διαλέξεων για τα οφέλη του εμβολιασμού, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

Επιπλέον, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να προβλεφθεί διαδικασία, ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι ως προς τη συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη σχετ.10 Υ.Α. το ποσοστό ετήσιου
αντιγριπικού εμβολιασμού επαγγελματιών υγείας σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική είναι ένας από τους δείκτες επιτήρησης συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου διασποράς μικροβίων με τους οποίους γίνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Διοικήσεων των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλει η υποχρεωτική υποβολή στον ΝΕΛ α̟πό το προσωπικό των νοσοκομείων και όλων των φορέων του αρ. 3 της σχετ. 10 Υπουργικής Α̟πόφασης, που δε συναινεί να εμβολιαστεί υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία θα δεσμεύεται ότι έλαβε γνώση της ισχυρής σύστασης και αναγκαιότητας αντιγριπικού εμβολιασμού του και δε δέχεται για τους δικούς του λόγους να εμβολιαστεί.

Οι Επιιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε Νοσοκομείου οφείλουν να αποστείλουν στο Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΚΕΕΛΠΝΟ έως 7 Ιανουαρίου 2015 συμπληρωμένο έντυπο με τα στοιχεία του αριθμού των
εμβολιασθέντων, ούτως ώστε να γίνει επεξεργασία των δεδομένων και αποτύπωση του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης για την ε̟ποχική γρίπη μεταξύ των εργαζομένων σε χώρους παροχής υηρεσιών υγείας σε όλη τη χώρα.

Στα πλαίσια της υποστήριξης των προαναφερόμενων ενεργειών για την ανοσοποίηση του πληθυσμού έναντι της γρίπης, το Υπουργείο Υγείας μεριμνά για τη δωρεάν διάθεση ποσότητας αντιγριπικών εμβολίων στους εμπλεκόμενους φορείς και
θα επανέρθει με νεώτερη ενημέρωση.

Πηγή

Στην ίδια κατηγορία

loading...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

«Κόφτης» στη θέρμανση στο δημόσιο – Τέλος ζεστό νερό και φωτεινές επιγραφές στη Γερμανία

Η Γερμανία ετοιμάζεται για τον επερχόμενο «ρωσικό» χειμώνα,…

Μικρότερες συσκευασίες, ίδιες τιμές – Το μυστικό κόλπο της «συρρίκνωσης»

Οι εταιρείες συρρικνώνουν τις συσκευασίες των προϊόντων, χωρίς…

Αποκάλυψη: Τους S300 αναζητούσαν στην Κρήτη οι Τούρκοι

Τις θέσεις των S300 που βρίσκονται στην Κρήτη…

Γιατί αναχαιτίστηκαν οπλισμένα τουρκικά F-16 στην Κάρπαθο

Με αφορμή ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς σχετικά με…

Νέες ανατιμήσεις απο Σεπτέμβριο: Ποια προϊόντα «εκτοξεύονται»

Ενεργειακή ακρίβεια και οικονομική κρίση έχουν φτάσει στα…

Μπήκε σε πισίνα με παιδιά με αποκαλυπτικό G-string και προκάλεσε αντιδράσεις

Πολλές είναι οι αντιδράσεις κάτω από ένα βίντεο…

Οι νέες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα για τον Σεπτέμβριο χωρίς το Power Pass

Για τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκαν νέες τιμές στο ηλεκτρικό…

Η επιστημονική πρόβλεψη της απόλυτης καταστροφής

Έρχονται δύσκολες μέρες για τον πλανήτη… Ο κόσμος…
contact