ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κυνήγι: Ποια θηράματα επιτρέπονται και πότε – Τι ισχύει για αγριόχοιρο, τρυγώνι και λαγό

Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2022- 2023 καθορίζεται από 20 Αυγούστου 2022 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023.

Τι ισχύει για το κυνήγι του αγριόχοιρου

Το κυνήγι του αγριόχοιρου επιτρέπεται από 15 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023, κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Η ημερήσια κάρπωση δεν έχει περιορισμό (Χωρίς περιορισμό). Η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου επιτρέπεται μόνο κατά τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις δασικές Υπηρεσίες στα πλαίσια του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και των ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται δυνάμει της υπό στοιχεία 147/21886/25.01.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 313).

Το κυνήγι του Αγριόχοιρου επιτρέπεται σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.

Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειομένης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Τι ισχύει για το τρυγόνι

Για το Τρυγόνι η ημερήσια κάρπωση περιορίζεται στα 6 πουλιά ανά έξοδο και καθορίζεται συνολικά, ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα, μειωμένο δηλαδή πλέον του 50% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του είδους μεταξύ των ετών 2013-2018, καθώς για τις τρεις τελευταίες κυνηγετικές περιόδους. Κατά τη προηγούμενη κυνηγετική περίοδο το ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης ανέρχονταν στα 145.000 άτομα.

Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε). Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί. Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής.

Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται:

1. Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την αναχώρηση τους από το χώρο κυνηγιού.

2. Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώριση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για την λήξη της θήρας του είδους.

3. Κυνηγοί που δεν είναι κάτοχοι συσκευής κινητού τύπου smartphone:

Για τους κυνηγούς αυτούς η δήλωση της κάρπωσης του τρυγονιού θα γίνεται με την αποστολή sms (τηλεφωνικού μηνύματος) στον αριθμό 6976580000, πριν την αποχώρησή τους από την περιοχή άσκησης της θήρας.

Στο μήνυμα θα αναγράφονται με την κάτωθι σειρά: 1. Αριθμός κάρπωσης τρυγονιών 2. Ονοματεπώνυμο 3. Ο 12ψηφιος Αριθμός QR που παραλαμβάνει ο κυνηγός με την έκδοση άδειας θήρας 4. Περιφερειακή ενότητα στην οποία έγινε η κάρπωση.

Μοναδική πρόσβαση στη βάση δεδομένων της εθνικής κάρπωσης του είδους, που θα ενημερώνεται αυτόματα από τη χρήση της εφαρμογής από τους κυνηγούς (ημερήσιες καταχωρήσεις κάρπωσης τρυγονιού) θα έχει αποκλειστικά το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» που ακολουθεί παρακάτω.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:

1.*

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)

20/8 – 14/9 15/9-10/3

Όλες

Χωρίς περιορισμό

2 **

Λαγός

15/9-10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ

Ένα (1)

(Lepus europaeus)

3.

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

15/9-28/2 Τετ-Σαβ-Κυρ

Χωρίς περιορισμό

4.

Αλεπού

20/8-14/9 15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

(Vulpes vulpes)

5.

Πετροκούναβο (Martes foina)

15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

1.

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

20/8 – 14/9

15/9 -10/2

Όλες

Δέκα (10)

2.

Φάσα

20/8 – 14/9 15/9 – 20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

(Columba palumbus)

3.

Αγριοπερίστερο (Columba livia)

20/8-14/9 15/9 – 20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

4.

Ορτύκι

20/8 – 14/9 15/9 – 20/2

Όλες

Δώδεκα (12)

(Coturnix coturnix)

5.

Τρυγόνι

20/8 – 14/9 15/9 – 20/2

Όλες

Έξι (6) ******

******

(Streptopelia turtur)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

6.

Τσίχλα

20/8 – 14/9 15/9 – 28/2

Όλες

Είκοσι πέντε (25) (Συνολικά από όλα τα είδη)

(Turdus philomelos)

7.

Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)

20/8 – 14/9 15/9 – 20/2

Όλες

8.

Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)

20/8 – 14/9 15/9 – 28/2

Όλες

9.

Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)

20/8 – 14/9 15/9 – 28/2

Όλες

10.

Κότσυφας (Turdus merula)

20/8 – 14/9 15/9 – 20/2

Όλες

11.

Καρακάξα (Pica pica)

20/8 – 14/9 15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

12.

Κάργια

20/8 – 14/9 15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

(Corvus monedula)

13.

Κουρούνα (Corvus corone)

20/8 – 14/9 15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

14.

Ψαρόνι

20/8 – 14/9 15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

(Sturnus vulgaris)

15.

Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

15/9 – 28/2

Όλες

Δέκα (10)

16.

Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)

1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ

Δύο (2)

***
17.

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)

1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ

Τέσσερις (4)

****
18.

Φασ^ός

15/9-31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ

Ένας (1)

(Phasianus sp., Κυνηγετικός)

ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια

1.

Σφυριχτάρι (Mareca penelope)

15/9 -10/2

Όλες

Δώδεκα (12) [Συνολικά από όλα τα είδη]

2.

Κιρκίρι (Anas crecca)

15/9-31/1

Όλες

3.

Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)

15/9-31/1

Όλες

4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9-10/2

Όλες

5.

Σαρσέλα

15/9-31/1

Όλες

(Spatula querquedula)

6.

Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata)

15/9-31/1

Όλες

7.

Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

15/9-31/1

Όλες

8.

Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

15/9-31/1

Όλες

9.

Φαλαρίδα (Fulica atra)

15/9-10/2

Όλες

10

Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)

15/9-31/1

Όλες

*****
11.

Νερόκοτα

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

(Gallinula chloropus)

12.

Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

13.

Καλημάνα (Vanellus vanellus)

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

 

Τελη έκδοσης αδειών θήρας, για το κυνηγετικό έτος 2022 – 2023

1.Κυνηγοί, οι οποίοι είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων.

Για τους κυνηγούς, οι οποίοι είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων:

Κατηγορίες τελών

Ποσό σε ευρώ (€)
Τέλη για την έκδοση τοπικής άδειας θήρας

10,00 ευρώ

Τέλη για την έκδοση περιφερειακής άδειας θήρας

30,00 ευρώ

Τέλη για την έκδοση γενικής άδειας θήρας

60,00 ευρώ

2.Κυνηγοί, υπήκοοι Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, διπλωματικοί υπάλληλοι και ημεδαποί.

Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές, τα προβλεπόμενα ανωτέρω τέλη ανά κατηγορία, άδειας θήρας, καταβάλλονται προσαυξανόμενα κατά ποσό που ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού της ετήσιας συνδρομής των Κυνηγετικών Συλλόγων,

η οποία καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3170/2003 (Α’ 191).

Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.)

3.1.Οι κυνηγοί αυτής της κατηγορίας έχουν τη δυνατότητα να κυνηγούν μόνο στις δημόσιες ή ιδιωτικές Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.).

3.2.Για τις δημόσιες Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές απαιτείται η έκδοση γενικής άδειας θήρας, η οποία εκδίδεται από την οικεία Δασική Αρχή (Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, στην περίπτωση που δεν υφίσταται Δασαρχείο), στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας υπάγεται η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή με τα ακόλουθα κατά κατηγορία τέλη:

Διάρκεια της άδειας θήρας

Τέλος σε ευρώ (€)
α) Μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες

60,00 ευρώ

β) Μέχρι δύο (2) μήνες

120,00 ευρώ

γ) Για ολόκληρη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου

150,00 ευρώ

3.3.Για κάθε Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 453/1977 (Α’ 141), σε συνδυασμό το π.δ. 332/1983 (Α’ 119) και τον ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύουν μετά τον ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/ σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).

3.4.Γ ια τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.

(eleftherostypos.gr)

Στην ίδια κατηγορία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ο Ρέι Ντάλιο προειδοποιεί για Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πολέμου που θα περιλαμβάνει…

Ισραήλ: «Εγκαταλείψτε άμεσα την Τουρκία»

Το Channel 12, επικαλούμενο δήλωση της κυβέρνησης, μετέδωσε…

Έφθασε η ώρα…που οι προφητείες των Γερόντων, γίνονται πραγματικότητα;

Γέροντας Αθανάσιος: Την κατάσταση που βιώνει τον τελευταίο…

«Στόχος μας ολόκληρος ο πλανήτης»: Τι έλεγε ο ηγέτης της Χαμάς το 2022

Ο 78χρονος συνιδρυτής της Χαμάς “εκτόξευε” απειλές όχι…

Οι 5 αλλαγές που έρχονται σε συντάξεις – επιδόματα

Οριστικοποιήθηκαν οι διατάξεις του ασφαλιστικού -για την απασχόληση…

Ελαιόλαδο: Πόσο θα κρατηθούν στα ύψη οι τιμές

Ακριβό, τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, θα παραμείνει…

Λωρίδα της Γάζας: Σκηνές που πραγματικά θέλεις κουράγιο για να τις δεις…

Σκηνές γροθιά στο στομάχι! Βίντεο που ήρθε στο…
contact