ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαβράκια έβγαλε το ΣΔΟΕ: Ανεπάγγελτος με 1,3 εκατ. ευρώ -Γιατροί και δικηγόροι στην τσιμπίδα

Στη «δαγκάνα» του ΣΔΟΕ έπεσαν μεγαλοεπιχειρηματίες, γιατροί και δικηγόροι στους ελέγχους που έγιναν τον Ιούλιο. Περιπτώσεις δεκάδων εκατομμυρίων, με πλαστά τιμολόγια σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες που δεν έκοβαν απόδειξη αλλά και υποθέσεις φορολογουμένων που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την αύξηση της περιουσίας τους εντοπίστηκαν τον περασμένο μήνα, στους ελέγχους για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός ανεπάγγελτου στην Καλαμπάκα, ο οποίος δεν δικαιολογεί την αύξηση της περιουσίας του κατά 1.346.501 ευρώ, αλλά και ενός αγρότη συνδικαλιστή, ο οποίος παρουσιάζει αδικαιολόγητη αύξηση της περιουσίας του κατά 714.642 ευρώ.

Στην Αττική μόνο εντοπίστηκαν  δέκα επιχειρήσεις που έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 3.109.600 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα κέρδη τους. Ενώ ένας γιατρός είχε… ξεχάσει να εκδώσει αποδείξεις που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ, για το διάστημα 2005-2013.

Τα πορίσματα των ερευνών του ΣΔΟΕ διαβιβάζονται στις αρμόδιες ΔΟΥ και τα τελωνεία για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καταλογισμό των φόρων, τελών και δασμών- κατά περίπτωση- ενώ όπου προβλέπεται συντάσσεται και μηνυτήρια αναφορά.

Οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανά Διεύθυνση:

I. Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Δέκα (10) επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 3.109.600,00 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα κέρδη τους.
Σημ.: Περιλαμβάνονται μόνο επιχειρήσεις με ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 100.000,00 ευρώ.

2. Τέσσερις (4) επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 31.636.146,00 ευρώ.
Σημ.: Για τις συναλλαγές αυτές δεν καταβλήθηκε κανένας φόρος, ενώ από τους λήπτες χρησιμοποιήθηκαν για τον παράνομο συμψηφισμό ΦΠΑ και την μείωση των φορολογητέων κερδών.

3. Ένας (1) ιατρός κατά τα έτη 2005-2013 δεν εξέδωσε αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 1.051.167,00 ευρώ.

4. Δύο ( 2) δικηγόροι κατά τα έτη 2005-2011 δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 289.000,00 και 234.370,00 ευρώ αντιστοίχως.

5. Ένας (1) λογιστής-σύμβουλος επιχειρήσεων  κατά τα έτη 2007-2012 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.128.206,00 ευρώ .

6. Οκτώ (8) φυσικά πρόσωπα παρουσίασαν μεγάλη προσαύξηση της περιουσίας τους, χωρίς αυτή να δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματά τους και χωρίς να προκύπτει η πηγή ή η αιτία προέλευσης. Συγκεκριμένα:

α. Δικηγόρος Αθηνών δεν δικαιολογεί προσαύξηση περιουσίας κατά 3.642.489,00 ευρώ.

β. Ανεπάγγελτος που διαμένει στην περιοχή Καλαμπάκας Τρικάλων δεν δικαιολογεί προσαύξηση της περιουσίας του κατά 1.346.501,00 ευρώ.

γ. Αγρότης-αγροτοσυνδακαλιστής παρουσιάζει αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του κατά 714.642,00 ευρώ.

δ. Ιδιώτης-μέλος Ν.Π κάτοικος Αιγάλεω παρουσιάζει αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του κατά 343.184,00 ευρώ.

ε. Ιατρός με έδρα στον Πειραιά δεν δικαιολογεί προσαύξηση περιουσίας κατά 343.237,00 ευρώ.

στ. Ψυχίατρος αύξησε την περιουσία του κατά 246.513,00 ευρώ χωρίς να δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματά του.

ζ. Ιδιώτης κάτοικος Αμαρουσίου δεν δικαιολογεί αύξηση περιουσίας κατά 118.869,00 ευρώ.

η. Ιατρός ρευματολόγος με έδρα στην περιοχή της Πρωτεύουσας δεν δικαιολογεί προσαύξηση της περιουσίας του κατά 570.918,00 ευρώ.

7. Επιχείρηση εμπορίας υποδημάτων και απομιμήσεων κοσμημάτων δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και κατ΄ αυτόν τον τρόπο απέκρυψε έσοδα 891.634,00 ευρώ.

8. Μεταβίβαση πολυτελών ακινήτων στην Βούλα Αττικής δηλώθηκε με τίμημα μικρότερο του πραγματικού κατά 1.863.000,00 ευρώ με συνέπεια την μη καταβολή του φόρου μεταβίβασης ,που αναλογεί σε αυτή τη διαφορά.

10. Δωρεά χρηματικού ποσού 2.347.762,29 ευρώ δεν δηλώθηκε με συνέπεια να μη καταβληθεί ο αναλογών φόρος. Η δωρεά διαπιστώθηκε από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.
Παρατηρήσεις:
1. Στις έρευνες περιλαμβάνονται και έξι (6) πελάτες της Τράπεζας HSBC που αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ.
2. Σε πλήθος ελευθέρων επαγγελματιών  και επιχειρήσεων διαπιστώθηκαν μικρότερες διαφορές.

II. Επιχειρησιακή Δ/νση Εδικών Υποθέσεων Αθηνών (ΕΔΕΥΑ)
1. Φυσικό πρόσωπο, ο ρόλος του οποίου στις προμήθειες του Δημοσίου ερευνάται δικαστικά ,απέκρυψε ποσό 17.264.522,64 ευρώ , το οποίο διακινήθηκε μέσω των τραπεζικών του Λογαριασμών.

2. Επιχείρηση πραγματοποίησε  πωλήσεις αθλητικών υποδημάτων μέσω διαδικτύου ύψους 1.264.797,00 ευρώ, χωρίς να έχει υποβάλλει Δήλωση Έναρξης Εργασιών και φυσικά χωρίς να εκδώσει νόμιμα φορολογικά στοιχεία.

Σημειώνεται ότι η ίδια επιχείρηση ερευνάται από το ΣΔΟΕ και για την διακίνηση παραποιημένων προϊόντων γνωστών εταιριών.

3. Τέσσερις (4) επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.212.969,00 ευρώ με σκοπό να συμψηφίσουν παρανόμως τον αναλογούντα ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα καθαρά κέρδη.

III . Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας
1. Τέσσερις (4) επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συναλλαγές συνολικής αξίας  1.442.671,00 ευρώ, προκειμένου να καρπωθούν τον ΦΠΑ και να μειώσουν τα καθαρά κέρδη.

IV. Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θες/νίκης (ΕΔΕΥΘ)
1. Εταιρία εκτελωνιστών, έλαβε πλαστά και εικονικά παραστατικά ενώ ταυτοχρόνως εξέδωσε άλλα μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία για πώληση εμπορευμάτων συνολικής αξίας 1.995.056,90 ευρώ.

2. Εξωχώρια εταιρία (offshore) ιδιοκτησίας ακινήτων στην  Βόρεια Ελλάδα δεν υπέβαλε δηλώσεις και κατ΄ αυτόν τον τρόπο απέφυγε να καταβάλει στο Δημόσιο φόρους και τέλη  συνολικού ύψους 2.736.838,36 ευρώ.

3. Εταιρία εμπορίας φαρμακευτικών ειδών παρουσίαζε στα βιβλία της ελλείμματα ταμείου και μη αναμορφωθείσες λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους 5.791.224,03 ευρώ.

4. Αθλητικό σωματείο εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία και συγκεκριμένα Τιμολόγια για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών συνολικής αξίας 483.891,19 ευρώ.

5. Δύο (2) επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικό σωματείο –διαφορετικό από το παραπάνω- εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 566.956,00 ευρώ.

6. Φυσικό πρόσωπο, που είχε εμπλοκή σε πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών και τουριστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, παρουσίασε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας από καταθέσεις τρίτων προσώπων ύψους 372.000,00 ευρώ.

7. Σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου μέσω τηλεπωλήσεων καταλογίσθηκαν παραβάσεις για διάφορες φορολογίες ύψους 100.000,00 ευρώ. Η διαπίστωση προέκυψε από διασταύρωση των δεδομένων των Η/Υ της ιδίας και στοιχείων από εταιρίες ταχυμεταφορών.

V.  Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Ηπείρου
1.  Συνεταιρισμός παραγωγών αγροτικών προϊόντων κατά τα έτη 2005-2008 έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία για αξία 2.274.915,00 ευρώ.
Σημ.: Μερικώς εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο το οποίο εμφανίζει συναλλαγή με αξία μεγαλύτερη της πραγματικής.

VI. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδος
1. Δικηγόρος εν ενεργεία ασκούσε παρατύπως πωλήσεις αυτοκινήτων ο δε αριθμός των συναλλαγών αυτών ανέρχεται σε 541.

2. Δεσμεύτηκαν οκτώ (8) αυτοκίνητα στον νομό Αιτωλ/νίας χωρίς τελωνισμό και ταξινόμηση.

3. Εντοπίσθηκαν παραποιημένα στοιχεία μισθοδοσίας σε Σύλλογο εργατών θαλάσσης και φορτοεκφορτωτών με αποτέλεσμα την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ύψους 117.253,00 ευρώ.

4. Από ανάγνωση φορολογικής μνήμης παράνομης φορολογικής ταμειακής μηχανής προέκυψαν 17.228 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης.

5. Τουριστικό γραφείο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου της Δυτ. Ελλάδος απέκρυψε 153 συναλλαγές.

6. Μηχανικός δημόσιος λειτουργός ασκούσε παράνομα ιδιωτικό έργο. Οι αμοιβές των ιδιωτών πελατών οι οποίες κατατέθηκαν σε τραπεζικό του Λ/μό ανέρχονται σε 100.000,00 ευρώ.

7. Επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας αλουμινίου εξέδωσε πλήθος εικονικών φορολογικών στοιχείων. Τα ποσά που αναμένεται να καταλογισθούν εκτιμώνται σε 3.255.000,00 ευρώ.

VII.  Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου
1. Κατά την έρευνα ,που διενεργείται για την μίσθωση πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών μέσω διαδικτύου ,διαπιστώθηκε ότι ατομική επιχείρηση με έδρα την Ρόδο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για την κατασκευή εξοχικών κατοικιών σε έξι (6) αλλοδαπούς πελάτες ύψους 1.267.800,00 ευρώ .

VIII. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Ιονίων Νήσων
1. Πλανόδιος ασκούσε εμπορία πολυτελών ρολογιών, αντικών και κονδυλοφόρων χωρίς να έχει υποβάλλει Δήλωση Έναρξης Εργασιών και φυσικά χωρίς να λαμβάνει και εκδίδει νόμιμα παραστατικά. Το ύψος των προστίμων για τα έτη 2013 και 2014 ανέρχεται σε 271.000,00 ευρώ.

IX. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Θεσσαλίας
1. Τρεις (3) αγρότες του ειδικού καθεστώτος προκειμένου να λάβουν παράνομη επιστροφή ΦΠΑ έλαβα εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες πωλήσεις ύψους 197.831,41 ευρώ.

2. Δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα ύψους 55.000,00 ευρώ, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.

3. Εντοπίσθηκε ο πραγματικός εκδότης εικονικών φορολογικών στοιχείων ύψους 518.425,50 ευρώ στον οποίο και καταλογίσθηκαν οι παραβάσεις.

X. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Κρήτης
1. Οι αμοιβές που ελάμβαναν ιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στα απογευματινά ιατρεία που λειτουργούσε σε Νοσοκομείο δεν εμφανίζονταν στις φορολογικές δηλώσεις.   Εντοπίσθηκαν 123 περιπτώσεις και το ύψος των αδήλωτων εισοδημάτων ανέρχεται στο ποσό των 3.220.000,00 ευρώ και αφορά στα έτη 2006-2011.

2. Ανώνυμη εταιρία εμπορίας κρεάτων έλαβε και χρησιμοποίησε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 25.518.502,00 ευρώ από δύο ατομικές επιχειρήσεις.

XI. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Δυτ. Μακεδονίας
1. Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων κατά τα έτη 2009-2012 εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 1.184.287,00 ευρώ.

XII. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου
1. Επιχείρηση στην Αργολίδα με αντικείμενο εργασιών κατασκευές-πωλήσεις ακινήτων, συνέταξε τέσσερα συμβόλαια με αξία κατώτερη της πραγματικής κατά το ποσόν των 2.650.000,00 ευρώ. Η ανακρίβεια επιβεβαιώθηκε από το άνοιγμα και την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.

2. Τέσσερα φυσικά πρόσωπα, ενεργούντες ως εκπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων, έλαβαν ανακριβή συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με τους διαφυγόντες φόρους να υπολογίζονται σε 1.200.,00 ευρώ. Η ανακρίβεια, όπως και στην προηγουμένη περίπτωση, προέκυψε από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

3. Φυσικό πρόσωπο ιδιώτης συνέταξε τρία (3) συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με αξία μικρότερη της πραγματικής κατά 450.000,00 ευρώ.

4. Επιχείρηση με έδρα την Κορινθία και αντικείμενο εργασιών επισκευές αυτοκινήτων-εμπορία ανταλλακτικών, έλαβε εικονικά Τιμολόγια αξίας 120.000,00 ευρώ, προκειμένου να καρπωθεί παρανόμως τον ΦΠΑ και μειώσει τα κέρδη της.

5. Πολυτελής εξοχική κατοικία ενοικιαζόταν μέσω internet αντί του ποσού των 4.200,00 ευρώ ανά 10ήμερο, χωρίς να εκδίδονται παραστατικά.

Πηγή

Στην ίδια κατηγορία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

«Κόφτης» στη θέρμανση στο δημόσιο – Τέλος ζεστό νερό και φωτεινές επιγραφές στη Γερμανία

Η Γερμανία ετοιμάζεται για τον επερχόμενο «ρωσικό» χειμώνα,…

Μικρότερες συσκευασίες, ίδιες τιμές – Το μυστικό κόλπο της «συρρίκνωσης»

Οι εταιρείες συρρικνώνουν τις συσκευασίες των προϊόντων, χωρίς…

Αποκάλυψη: Τους S300 αναζητούσαν στην Κρήτη οι Τούρκοι

Τις θέσεις των S300 που βρίσκονται στην Κρήτη…

Γιατί αναχαιτίστηκαν οπλισμένα τουρκικά F-16 στην Κάρπαθο

Με αφορμή ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς σχετικά με…

Νέες ανατιμήσεις απο Σεπτέμβριο: Ποια προϊόντα «εκτοξεύονται»

Ενεργειακή ακρίβεια και οικονομική κρίση έχουν φτάσει στα…

Μπήκε σε πισίνα με παιδιά με αποκαλυπτικό G-string και προκάλεσε αντιδράσεις

Πολλές είναι οι αντιδράσεις κάτω από ένα βίντεο…

Οι νέες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα για τον Σεπτέμβριο χωρίς το Power Pass

Για τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκαν νέες τιμές στο ηλεκτρικό…

Η επιστημονική πρόβλεψη της απόλυτης καταστροφής

Έρχονται δύσκολες μέρες για τον πλανήτη… Ο κόσμος…
contact