ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίχαλος: Να αναπτυχθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

«Η άντληση χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα δύσκολη ειδικά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ιδίως για τις νεοφυείς»

«Η εξωστρέφεια αναδεικνύεται στις μέρες μας ως κύρια στρατηγική επιλογή για την επιβίωση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της ΚΕΕΕ, Κωνσταντίνος Μίχαλος σε ομιλία του στο «ProCredit Group event: Ιnternational B2B event» στη Θεσσαλονίκη.

«Η απομόχλευση και η αποφυγή ανάληψης κινδύνου από πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σημερινό περιβάλλον, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η άντληση χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα δύσκολη ειδικά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ιδίως για τις νεοφυείς, για τις καινοτόμες και για αυτές που επιδιώκουν να επεκταθούν και να επενδύσουν στην εξωστρέφεια.

Σε αυτό το πρόβλημα χρειάζεται να δοθούν λύσεις, μέσα από την αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση και το συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων, των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και των ίδιων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν χρηματοδοτικά εργαλεία και λύσεις που ανταποκρίνονται στα δεδομένα, στις δυνατότητες και στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης, κάτω από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες», υπογράμμισε ο κ. Μίχαλος.

Διαβάστε την ομιλία Μίχαλου

«Η επιχειρηματική συνεργασία και η συνεχής διεύρυνση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ γειτονικών χωρών αποτελούν διαχρονικά την ασφαλέστερη εγγύηση ειρηνικής συνύπαρξης και φιλίας.

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε οικονομίας, οφείλουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων επιχειρηματικής δικτύωσης και ενθάρρυνσης των διασυνοριακών συνεργασιών.

Η εξωστρέφεια αναδεικνύεται στις μέρες μας ως κύρια στρατηγική επιλογή για την επιβίωση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων οικονομικών προκλήσεων.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ελλάδα, όπου η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αντιμετώπισε την εξωστρέφεια ως αντίδοτο ενάντια στην ύφεση και τον περιορισμό της εγχώριας ζήτησης.

Ωστόσο, η ανάγκη για συνεργασία και συνένωση δυνάμεων είναι κοινή, πιστεύω, σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η γεωγραφική αλλά και η πολιτισμική εγγύτητα μεταξύ των χωρών της περιοχής, είναι στοιχεία που ενθαρρύνουν σημαντικά την ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η γειτνίαση παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως είναι οι μεταφορές με μειωμένο κόστος, η αμεσότερη επαφή και η δημιουργία προσωπικών σχέσεων μεταξύ συνεργατών.

Δεν είναι τυχαίο ότι η εξωστρεφής δραστηριότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων εστιάζεται κατά προτεραιότητα σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος, το Μαυροβούνιο, η Ουγγαρία, η FYROM, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβενία κτλ.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχουν σπουδαίες ευκαιρίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γειτονικές χώρες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν…
• μέσα από την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών
• μέσα από την προώθηση νέων παραγωγικών επενδύσεων
• από τη συνένωση δυνάμεων για την υπέρβαση του ελλείμματος κρίσιμης μάζας, για την αξιοποίηση της γνώσης, για την ανάπτυξη της καινοτομίας

Για να αποδώσουν οι ευκαιρίες αυτές, ιδιαίτερα σε τομείς όπως, ο τουρισμός, οι μεταφορές, η ενέργεια, οι κατασκευές, το εμπόριο κ.ά. δεν αρκεί η ευκαιριακή μετακίνηση κεφαλαίων. Απαιτούνται συνεργασίες και επενδύσεις με μακρόπνοο ορίζοντα και προοπτική.

Σε αυτή την προσπάθεια, βεβαίως, υπάρχουν και αρκετοί ανασταλτικοί παράγοντες.

Ένας από τους βασικότερους είναι αυτός της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει όχι μόνο τις ελληνικές, αλλά – σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό – το σύνολο των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η απομόχλευση και η αποφυγή ανάληψης κινδύνου από πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σημερινό περιβάλλον, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η άντληση χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα δύσκολη ειδικά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ιδίως για τις νεοφυείς, για τις καινοτόμες και για αυτές που επιδιώκουν να επεκταθούν και να επενδύσουν στην εξωστρέφεια.

Σε αυτό το πρόβλημα χρειάζεται να δοθούν λύσεις, μέσα από την αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση και το συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων, των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και των ίδιων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν χρηματοδοτικά εργαλεία και λύσεις που ανταποκρίνονται στα δεδομένα, στις δυνατότητες και στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης, κάτω από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφώς θετικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου. Χρειάζονται όμως και τράπεζες ισχυρές και αξιόπιστες. Με την απαραίτητη κεφαλαιακή βάση, αλλά και την τεχνογνωσία και την πείρα, ώστε να αξιοποιήσουν στην πράξη αυτούς τους μηχανισμούς.

Να τους μεταφέρουν στην επιχειρηματική καθημερινότητα και να προσφέρουν το οξυγόνο που χρειάζεται η μικρομεσαία επιχείρηση για να επιβιώσει, για να σχεδιάσει και να αναπτυχθεί, εντός και εκτός εθνικών συνόρων.

Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορούμε παρά να καλωσορίσουμε την είσοδο της ProCredit στην Ελλάδα. Η παρουσία αξιόπιστων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με εμπειρία και γνώση της περιφερειακής αγοράς, μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει ως προς την προώθηση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας.

Θα μου επιτρέψετε, ωστόσο, με αυτή την ευκαιρία, να επισημάνω και το ρόλο των Επιμελητηρίων, ως αρωγών της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Γνωρίζετε ότι τα Επιμελητήρια είναι οι φορείς που βρίσκονται δίπλα στη μικρομεσαία επιχείρηση και στις ανάγκες της. Μοιράζονται την ίδια καθημερινότητα με τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους. Βιώνουν τα προβλήματα, γνωρίζουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες σε κάθε περιοχή.

Γι’ αυτό μπορούν να αναλαμβάνουν ουσιαστικές και πραγματικά χρήσιμες πρωτοβουλίες. Μπορούν πιο εύκολα να χτίζουν διαύλους και κώδικες επικοινωνίας με αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών. Μπορούν να ενώνουν δυνάμεις για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Μπορούν να στηρίζουν αποτελεσματικά τις προσπάθειες των εξωστρεφών επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση.

Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή των Επιμελητηρίων σε θέματα που αφορούν τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η σημασία της διακυβέρνησης στην προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρηματικής εξωστρέφειας και ενθάρρυνσης της καινοτομίας είναι τεράστια. Τα Επιμελητήρια γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα εμπόδια και τα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο.

• Αναπτύσσοντας τεκμηριωμένες προτάσεις,
• συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο,
• αλλά και παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες…

συμβάλουν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των διοικητικών μηχανισμών, ώστε να λειτουργούν ως σύμμαχοι και όχι ως τροχοπέδη στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Θα αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, το οποίο διαχειρίζονται τα ελληνικά επιμελητήρια. Το ΓΕΜΗ είναι μια βάση ηλεκτρονικών δεδομένων, που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας και δίνει δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, στην ταυτότητα οποιουδήποτε επιτηδευματία.

Είναι ένα εργαλείο που δημιουργεί πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση και για την οικονομία. Μειώνει τη γραφειοκρατία και τις διοικητικές επιβαρύνσεις, αλλά και το κόστος σύστασης για τις επιχειρήσεις. Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα για τον επιχειρηματία και διευκολύνει την υλοποίηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων.

Ταυτόχρονα, το ΓΕΜΗ συμβάλει σημαντικά και στην αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα, εξοικονομώντας οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Περιορίζει τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση, που αποτελούν παράγωγα της πολυπλοκότητας, της ασάφειας και της αδιαφάνειας σε θεσμικά πλαίσια και διαδικασίες.

Δεν είναι τυχαίο ότι το ΓΕΜΗ – σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων – είχε καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας σε διεθνείς κατατάξεις όπως αυτή της Παγκόσμιας Τράπεζας, ως προς τη φιλικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις όπως η κατάργηση του απαιτούμενου ελάχιστου κεφαλαίου για την ίδρυση ΕΠΕ και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, είχαν ως αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει η Ελλάδα το 2014 ένα άλμα 110 θέσεων στην κατάταξη Doing Business, ως προς τη διευκόλυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων – και να αναφέρεται μάλιστα ως παράδειγμα καλής πρακτικής στον τομέα αυτό.

Με αυτό το παράδειγμα, θέλω να επισημάνω ότι τα Επιμελητήρια μπορούν να λειτουργήσουν ως δίαυλοι μεταφοράς τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θέματα διοίκησης. Να μεταφέρουν εμπειρία σε θέματα απλούστευσης διαδικασιών και βελτίωσης των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε θέματα εξωστρέφειας.

Μπορούν επίσης να αναλάβουν κοινές δράσεις και να αξιοποιήσουν καλές πρακτικές σε θέματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μελών τους. Θα αναφέρω ως παράδειγμα την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος e-Emporio από το Επιμελητήριο Έβρου, σε συνεργασία με εταίρους από έξι χώρες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους εργαζομένους τους να αναπτύξουν δεξιότητες στον τομέα των εξαγωγών, μέσω της διαδικτυακής τεχνολογίας (e-learning).

Τα Επιμελητήρια μπορούν επίσης να αναλάβουν δράσεις δικτύωσης των επιχειρηματικών κοινοτήτων, για την ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς που αξιοποιούν κοινά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως είναι το κλίμα και η γεωγραφική θέση. Μεταξύ αυτών μπορούν να είναι η πρωτογενής παραγωγή, ο τουρισμός, η ενέργεια, οι μεταφορές, αλλά και η ανάπτυξη υποδομών: ένας κλάδος στον οποίο οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες διαθέτουν εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία.

Τα Επιμελητήρια είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
Αυτή την αποστολή υπηρετούμε και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό – μέσω της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων – και σε ευρωπαϊκό – μέσω των Ευρωεπιμελητηρίων.

Διεκδικούμε συστηματικά πολιτικές και μέτρα με στόχο την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέτρα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα εμπόδια που δημιουργεί η έλλειψη κρίσιμης μάζας. Να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους. Επιγραμματικά αναφέρω ότι ζητούμε:

– Ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

– Μέριμνα για την προώθηση των μικρών επιχειρήσεων, όσον αφορά την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές

– Ενίσχυση της δικτύωσης των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη μορφή clusters, εξαγωγικών κοινοπραξιών κτλ.

– Προώθηση των οικονομικών σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και Βόρειας Αφρικής, με σκοπό την τόνωση των εμπορικών συναλλαγών, και την ανάμειξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και διεθνείς πόρους

Στα χρόνια που έρχονται καλούμαστε να στηρίξουμε την επανεκκίνηση των οικονομιών μας, με βάση τα δεδομένα και τις απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.

Δραστηριοποιούμαστε σε μια περιοχή με κρίσιμη γεωπολιτική θέση, με σημαντικό φυσικό και πολιτισμικό πλούτο, με εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό.

Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες ανάπτυξης υπάρχουν. Μέσα από τη συνεργασία, τη δικτύωση και τη συνένωση δυνάμεων, μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε καλύτερα. Μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε με τρόπο βιώσιμο και να δημιουργήσουμε αξία για τις επιχειρήσεις, για τις τοπικές κοινωνίες, για τις εθνικές οικονομίες.

Με τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών χρηματοδότησης και με τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά. Και από αθόρυβος στυλοβάτης της οικονομίας, να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της προσπάθειας για δυναμική, εξωστρεφή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σας καλωσορίζω, λοιπόν, και εύχομαι η συνάντηση αυτή να παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση γόνιμων συνεργασιών στο επόμενο διάστημα».

Πηγή

Στην ίδια κατηγορία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

«Κόφτης» στη θέρμανση στο δημόσιο – Τέλος ζεστό νερό και φωτεινές επιγραφές στη Γερμανία

Η Γερμανία ετοιμάζεται για τον επερχόμενο «ρωσικό» χειμώνα,…

Μικρότερες συσκευασίες, ίδιες τιμές – Το μυστικό κόλπο της «συρρίκνωσης»

Οι εταιρείες συρρικνώνουν τις συσκευασίες των προϊόντων, χωρίς…

Αποκάλυψη: Τους S300 αναζητούσαν στην Κρήτη οι Τούρκοι

Τις θέσεις των S300 που βρίσκονται στην Κρήτη…

Γιατί αναχαιτίστηκαν οπλισμένα τουρκικά F-16 στην Κάρπαθο

Με αφορμή ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς σχετικά με…

Νέες ανατιμήσεις απο Σεπτέμβριο: Ποια προϊόντα «εκτοξεύονται»

Ενεργειακή ακρίβεια και οικονομική κρίση έχουν φτάσει στα…

Μπήκε σε πισίνα με παιδιά με αποκαλυπτικό G-string και προκάλεσε αντιδράσεις

Πολλές είναι οι αντιδράσεις κάτω από ένα βίντεο…

Οι νέες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα για τον Σεπτέμβριο χωρίς το Power Pass

Για τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκαν νέες τιμές στο ηλεκτρικό…

Η επιστημονική πρόβλεψη της απόλυτης καταστροφής

Έρχονται δύσκολες μέρες για τον πλανήτη… Ο κόσμος…
contact