ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα επιδοτηθούν 100.000 νέες θέσεις εργασίας από 1η Οκτωβρίου

Ξεκινούν την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη 100.000 ανέργων με επιδότηση εισφορών στο 100% και με έξτρα πριμ 200 ευρώ για κάθε πρόσληψη μακροχρόνια ανέργου.

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα, που εξήγγειλε στις 14 Σεπτεμβρίου από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη.

Με τις 100.000 θέσεις εργασίας επιδιώκεται να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να αναχαιτιστεί ένα πρώτο κύμα ανεργίας που αναμένεται το φθινόπωρο μετά τη φτωχή σε επισκέπτες (λόγω κορονοϊού) φετινή τουριστική περίοδο.

Για το λόγο αυτόν οι προσλήψεις είναι με πληρωμένες εισφορές από το κράτος και δίδεται ένα 200άρι επιπλέον από το κράτος στο μισθό κάθε μακροχρόνια ανέργου.

Η ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου θα πιστοποιείται εφόσον ο άνεργος συμπληρώνει τουλάχιστον 12 μήνες συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την ημερομηνία αίτησης της επιχείρησης για την πρόσληψή του.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα έχουν συμβάσεις τουλάχιστον για ένα 6μηνο που διαρκεί το πρόγραμμα. Μετά το 6μηνο σταματά η επιδότηση και αν οι εργοδότες τους χρειάζονται θα τους κρατήσουν χωρίς επιδότηση, ειδάλλως θα αποχωρήσουν.

Η υπουργική απόφαση για τις 100.000 θέσεις απασχόλησης προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι:

* Μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και e-ΕΦΚΑ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

* Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας που είχαν οι επιχειρήσεις στις 18/9/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4726/2020 για τις 100.000 προσλήψεις).

* Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος (με υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων) είναι η Πέμπτη 1/10/2020 και οι αιτήσεις θα κλείσουν μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

* Για κάθε νέα θέση που εντάσσεται στο πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε Δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

* Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με 200 ευρώ επιπλέον. Η επιδότηση καταβάλλεται στον εργοδότη, ο οποίος την προσθέτει στον καθαρό μηνιαίο μισθό προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του μακροχρόνια ανέργου που έχει προσλάβει. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντος μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

* Οι συμβάσεις των νεοπροσληφθέντων θα είναι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

* Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση και να μην είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, όπως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την υποβολή αίτησης.

Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18/9/2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπονται οι απολύσεις πλην των επιδοτούμενων εργαζομένων, αλλά σε κάθε περίπτωση οι αποχωρούντες θα αντικαθίστανται από νέες προσλήψεις ώστε ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων να μην είναι μικρότερος από όσους εργάζονταν στις 18/9/2020. Απόλυση εργαζομένων που θα προσληφθούν μέσα από το πρόγραμμα επιτρέπεται μόνον για «σπουδαίο λόγο» (δολιοφθορά, κλοπή, στην επιχείρηση και άλλα ποινικά αδικήματα).

Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των απασχολουμένων με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι που αποχωρούν με σύνταξη καθώς και όσοι αποχωρούν οικειοθελώς ή με λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Η δήλωση στην «ΕΡΓΑΝΗ»

Από την Πέμπτη που ξεκινά το πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν έντυπο-δήλωση στην «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο θα δηλώνουν:

* τα στοιχεία της επιχείρησης,

* τα στοιχεία του δυνητικά ωφελουμένου που επιθυμούν να προσλάβουν,

* τις μηνιαίες μικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου,

* εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,

* το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης για την περίπτωση που η επιχείρηση αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο,

* ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,

* ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα

Από το ένθετο Αγορά Εργασίας που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Στην ίδια κατηγορία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ελπίδες απο Ελληνοαμερικανό για φάρμακο – κοκτέιλ αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού

Ο Τζορτζ Γιανκόπουλος είναι πρόεδρος, συνιδρυτής και διευθυντής…

Aρμένισα τηλεπαρουσιάστρια ξεσπά σε λυγμούς όταν λέει ένα ένα τα ονόματα των νεκρών

Είναι πραγματικά από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που…

Δείτε: Αρμενικά πυρά «θερίζουν» Αζέρους Τούρκους στρατιώτες

Οι σφοδρές μάχες μεταξύ Αρμενίων και Αζέρων Τούρκων…

Το Ιράν κατέρριψε αζέρικο αεροσκάφος

Πριν από λίγα λεπτά η ιρανική αεράμυνα κατέρριψε…

Η Αρμενία απειλεί να απαντήσει με πυραύλους Iskander σε Τουρκικό έδαφος

Σύμφωνα με Αρμένιους αξιωματούχους το Γερεβάν, αν εμπλακεί…

Μόνο ντροπή: Αισχρή ενέργεια κατά του Σωτήρη Τσιόδρα

Ο Σωτήρης Τσιόδρας ήταν από τα πρόσωπα που…

Αντέχει η ελληνική οικονομία δεύτερο lockdown;

Όλο και πιο έντονες είναι οι συζητήσεις για…

Μήνυμα στρατιωτικής πυγμής από Ελλάδα – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς Τουρκία

Του Κώστα Σαρικά Ακριβώς ένα μήνα βρίσκονται στην…
contact