ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,95 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,951 δισ. ευρώ εμφάνισε κατά την οκτάμηνη περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2014 ο κρατικός προϋπολογισμός, έναντι στόχου για 962 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας. Ωστόσο, στα έσοδα παρατηρείται μικρή υστέρηση, εξαιτίας κυρίως της αναβολής στην καταβολή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το οκτάμηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.845 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2.502 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 4.117 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.951 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.861 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 962 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε μεταξύ άλλων:

1ον. Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό. Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2 δισ. ευρώ ή στο 1,1% του ΑΕΠ, έναντι στόχου για 962 εκατ. ευρώ ή 0,5% του ΑΕΠ.

Προκύπτει, συνεπώς, υπέρβαση έναντι του επικαιροποιημένου εφετινού στόχου περίπου κατά 1 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία για το επτάμηνο του τρέχοντος έτους, που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, διαμορφώθηκε στα 3,2 δισ. ευρώ ή στο 1,8% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,8 δισ. ευρώ ή 1,0% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,8 δισ. ευρώ ή στο 1,6% του ΑΕΠ, έναντι στόχου για έλλειμμα 4,1 δισ. ευρώ ή 2,3% του ΑΕΠ.

Προκύπτει, συνεπώς, υπέρβαση έναντι του βελτιωμένου, επικαιροποιημένου, εφετινού στόχου περίπου κατά 1,3 δισ. ευρώ.

3ον. Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνονται πολύ κοντά στον επικαιροποιημένο στόχο.

Ειδικότερα, κατά το οκτάμηνο του 2014:

– Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 32,9 δισ. ευρώ, περίπου 2 δισ. ευρώ χαμηλότερα από πέρυσι και 325 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο.

– Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 29,6 δισ. ευρώ, περίπου 1,3 δισ. ευρώ χαμηλότερα από πέρυσι και 260 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο.

– Τα έσοδα προ επιστροφών φόρων ανήλθαν στα 31,8 δισ. ευρώ, περίπου 260 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από πέρυσι και 100 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο.

Οι χαμηλότερες επιδόσεις έναντι της περυσινής χρονιάς, παρά τα υψηλότερα κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι φορολογικά έσοδα, οφείλονται, κυρίως, σε δύο λόγους:

1ος. Πέρυσι, μεταφέρθηκαν, ήδη από τον Ιούλιο, αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Market Programme- SMPs), ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τα έσοδα.

2ος. Πέρυσι, οι επιστροφές φόρων ήταν κατά 45% χαμηλότερες από την αντίστοιχη εφετινή περίοδο, βελτιώνοντας το αποτέλεσμα των εσόδων.

Ενώ και οι όποιες, μικρές, αποκλίσεις από τους εφετινούς στόχους οφείλονται, κυρίως, στην παράταση καταβολής των δόσεων του φόρου ακίνητης περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί, θα έπρεπε να έχουν ήδη εισπραχθεί δύο δόσεις του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, συνολικού εκτιμώμενου ύψους 884 εκατ. ευρώ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Αφαιρώντας αυτά τα ποσά από τους στόχους, προκύπτει σημαντικά καλύτερη επίδοση στο σκέλος των εσόδων.

4ον. Οι επιστροφές φόρων κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, πολύ υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Συγκεκριμένα, οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,2 δισ. ευρώ, έναντι 1,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

5ον. Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι σταθερά μειωμένες, τόσο έναντι του επικαιροποιημένου στόχου όσο και έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Διαμορφώθηκαν στα 27 δισ. ευρώ, περίπου 1,5 δισ. ευρώ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και 1,2 δισ. ευρώ καλύτερα από τον στόχο.

Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά το οκτάμηνο του έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες, ύψους 595 εκατ. ευρώ, για κοινωνική προστασία, συμβάλλοντας στην ανακοπή της πτωτικής πορείας της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Επίσης, οι δαπάνες τόκων είναι σημαντικά μειωμένες έναντι τόσο της περυσινής περιόδου (περίπου 565 εκατ. ευρώ) όσο και του στόχου (περίπου 285 εκατ. ευρώ).

6ον. Έχει γίνει ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση και αξιοποίηση του αποθεματικού του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, χρονικά στα 2/3 του έτους 2014, έχουν διατεθεί 466 εκατ. ευρώ ή το 42% του αποθεματικού που προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό (αρχική πίστωση 1,12 δισ. ευρώ, υπόλοιπο προς χρήση 654 εκατ. ευρώ). Και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί εφέτος, εκτός από την κάλυψη ανελαστικών δαπανών για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (180 εκατ. ευρώ), κυρίως για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος όπως και την κάλυψη δαπανών τροφοδοσίας αλλοδαπών (23 εκατ. ευρώ), για τη λειτουργία του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι (15 εκατ. ευρώ), για την επιχορήγηση των «Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων- ΕΑΣ ΑΕ» και της «ΕΛΒΟ ΑΕ» (25 εκατ. ευρώ), για την ενίσχυση των πιστώσεων για προμήθεια καυσίμων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (8 εκατ. ευρώ), για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν στην ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης της χώρας (υπερωρίες σωφρονιστικών υπαλλήλων 2,5 εκατ. ευρώ), για την κάλυψη δαπανών εισιτηρίων εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας (7,8 εκατ. ευρώ), για την ενίσχυση αθλητικών ομοσπονδιών και σωματείων (11 εκατ. ευρώ), για αποζημιώσεις του προσωπικού της «ΕΡΤ ΑΕ» (32 εκατ. ευρώ), για επιχορήγηση στο Δήμο Κεφαλλονιάς λόγω του σεισμού (10 εκατ. ευρώ), για επιχορήγηση στον «ΟΑΣΘ ΑΕ» (20 εκατ. ευρώ), για επιδοτήσεις άγονων γραμμών (15 εκατ. ευρώ), για τη μίσθωση επιπλέον εναέριων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιπυρική περίοδο 2014 (5 εκατ. ευρώ) και για την κάλυψη δαπανών ασφάλειας ναυσιπλοΐας του Λιμενικού Σώματος σε άγονες και παραμεθόριες περιοχές (8 εκατ. ευρώ).

7ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αυξήθηκαν σημαντικά. Διαμορφώθηκαν περίπου στα 3,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 30% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, συμβάλλοντας στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, «συνεπώς, για 3η συνεχόμενη χρονιά, η χώρα συνεχίζει να πορεύεται εντός του δημοσιονομικού πλαισίου του εφαρμοζόμενου προγράμματος. Με θυσίες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας σταθεροποιούνται στην επίτευξη βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων. Δημιουργείται, έτσι, η αναγκαία βάση τόσο για την ανάπτυξη της οικονομίας με κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, όσο και για τον εξορθολογισμό πολιτικών που έχουν αποδειχθεί οικονομικά αναποτελεσματικές και κοινωνικά άδικες».

Πηγή

Στην ίδια κατηγορία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ο Ρέι Ντάλιο προειδοποιεί για Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πολέμου που θα περιλαμβάνει…

Ισραήλ: «Εγκαταλείψτε άμεσα την Τουρκία»

Το Channel 12, επικαλούμενο δήλωση της κυβέρνησης, μετέδωσε…

Έφθασε η ώρα…που οι προφητείες των Γερόντων, γίνονται πραγματικότητα;

Γέροντας Αθανάσιος: Την κατάσταση που βιώνει τον τελευταίο…

«Στόχος μας ολόκληρος ο πλανήτης»: Τι έλεγε ο ηγέτης της Χαμάς το 2022

Ο 78χρονος συνιδρυτής της Χαμάς “εκτόξευε” απειλές όχι…

Οι 5 αλλαγές που έρχονται σε συντάξεις – επιδόματα

Οριστικοποιήθηκαν οι διατάξεις του ασφαλιστικού -για την απασχόληση…

Ελαιόλαδο: Πόσο θα κρατηθούν στα ύψη οι τιμές

Ακριβό, τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, θα παραμείνει…

Λωρίδα της Γάζας: Σκηνές που πραγματικά θέλεις κουράγιο για να τις δεις…

Σκηνές γροθιά στο στομάχι! Βίντεο που ήρθε στο…
contact